Projektiranje

Pružamo usluge projektiranja brodova, plutajućih konstrukcija i platformi, te usluge izrade dokumentacije potrebne za njihovu izgradnju.

3D softveri koji uglavnom, ali ne i obavezno, koristimo su AVEVA, Foran i Cadmatic no nastojimo biti fleksibilni u upotrebi i drugih 3D softvera na sam zahtjev klijenata.

 

BASIC DESIGN

  • osnovni dizajn i izrada klasifikacijskih nacrta
  • dijagrami brodskih sustava i raspored brodskih uređaja

DETAIL DESIGN 

  • razvoj 3D modela kompletnog plovila
  • priprema izvedbenog projekta za proizvodnju
  • izrada odgovarajućih nacrta potrebnih za izgradnju plovila

 

Vršimo usluge upravljanja projektom, nadzor i praćenje